click for English version
ana sayfahakkımızdahaberlerprogramlarprojeleryayınlar & yayımlarlogolu ürünlertemsilciliklerüyeliksite haritasıiletişim
     Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği kuruluş başvurusu, 15 Mart 2012 tarihinde 01-028-019 kütük kaydı ile Adana Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nce tasdiklenerek, B.05.0.DDB.4.01.00.00-477.01.01-2868 sayılı onama kararı üzerine resmen kabul edilmiştir.

     Dernek amblemi tema olarak ağzında yakaladığı balıkla turuncu bir pencere önünde tünemiş genç bir karabatak figüründen oluşmaktadır. Doğuştan balıkçı ve Dünya geneline yayılmış olan karabataklar, sağlıklı sulak ekosistemlerde sıklıkla karşılaşılan; bu yönüyle varlığı ve yoğunluğu çevrenin -özellikle de üzerinden geçindiği balık varlığının- mevcut durumuna ilişkin önemli ipuçları veren gösterge türlerdendir. Önünde durduğu ve üzerine tünediği oval kenarlı turuncu pencere ise dernek vizyonunu ve bu vizyon çerçevesinde yaratmayı, yaymayı amaçladığı çevreye duyarlı bakışı simgelemekte, kısaca derneğin fikrî penceresini ifade etmektedir.

     SÜBAÇAD'ın kurumsal kimliğine dair kılavuz bildirimler 'Kurumsal Kimlik' sayfasında yayınlanmaktadır.

2020 yılı Genel Kurul toplantısı
26 Şubat 2021'e ertelendi


    SÜBAÇAD'ın 20 Aralık 2020 tarihinde olağan usülde yapılması planlanan dördüncü olağan genel kurul toplantısına pandemi şartlarından ötürü yeterli katılım sağlananamamıştır.

    Pandemi şartlarının devam etmesinden dolayı benzer bir durumun tekrarlanmaması için Yönetim Kurulumuzun 29.12.2020 tarih ve 7 sayılı kararınca bu kez çevirimiçi (online) katılım ve yazılı bildirim iletebilme imkânı ile 26 Şubat 2021 tarihine ertelenmiştir. Konu hakkında detaylı bildirimler ve toplantı gündemi genel kurul üyelerimizin e-posta adreslerine ve telefonlarına grup iletisi olarak iletilmiştir.

   SÜBAÇAD 4. Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirileceği tarih 26.02.2021 olup tüm üyelerimizin en azından çevirimiçi olarak dernek grubundan toplantıya ve oylamalara iştirak etmesi önemle rica olunur.
     SÜBAÇAD Kurucu Başkanı Sayın Bahadır Çapar'ın, 25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'ndeki güncellemelere istinaden kaleme aldığı düşünseli yayınlandı:

Yarından Muaf...
     Biz neyiz?
Adem neslinden bir soy yahut diğer bir tanımı ile akıl ile donatılmış, akıl edişi ile diğer yaratılmışlardan ayrı ve üstün kılınmış olan insan! Dünün bakiyesini yarına sermaye kılmaktı lütfedilmiş bu aklın ilk marifeti. Yarının kadrini bilen bir nizamla yaşamaktı ilahi icraatı. Zira düne kadar yapageldiklerimiz değil miydi artık küreselleşen, tüm bu büyüklüğünden ötürü tamamını göremediğimiz kaygılarımızın mutlak sebebi.

     Neyden bahsediyorum öyle mi?
Biricik olandan, muhtaç olduğumuz ve saymak -ama koşulsuz saymak- ile yükümlü olduğumuz yegâne yurdumuz Dünya’dan elbet.
CAPAR trafik